Pomiar umiejętności zawodowych uczniów

Niniejsza strona internetowa poświęcona jest zagadnieniom: konstruowanie i stosowanie testów pisemnych i praktycznych, analiza wyników pomiaru sprawdzającego, badanie efektywności kształcenia w zakresie kwalifikacji.

Zakładka „Książka” zawiera informacje na temat opracowania: Budowa testów pisemnych i praktycznych oraz analiza efektywności kształcenia zawodowego.
W zakładce „Fragment” zamieszczony jest pierwszy rozdział książki.

Zakładka „Efektywność” zawiera wprowadzenie do metody badania efektywności kształcenia w zakresie kwalifikacji.

W zakładce „Opracowanie” podany jest przykład analizy i oceny wyników egzaminu w jednej z kwalifikacji dla przykładowej szkoły.

Darmowy licznik odwiedzin